Diện tích sân bóng 7 người theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA‌

‌Bóng‌ ‌đá‌ ‌là‌ ‌môn‌ ‌thể‌ ‌thao‌ ‌vua‌ ‌được‌ ‌nhiều‌ ‌người‌ ‌yêu‌ ‌thích.‌ ‌Thông‌ ‌thường,‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌sẽ‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ 11‌ ‌người‌ ‌chơi‌ ‌nhưng‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌đó‌ ‌có‌ ‌cả‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌5‌ ‌người,‌ ‌7‌ ‌người,‌ ‌9‌ ‌người.‌ ‌Trong‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌này,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌sẽ‌ ‌cùng‌ ‌tìm‌ ‌hiểu ‌về‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA.‌

Sân‌ ‌bóng‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌là‌ ‌gì?‌

‌Sân‌ ‌bóng‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌mà‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌muốn‌ ‌nhắc‌ ‌đến‌ ‌ở‌ ‌đây‌ chính ‌là‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌ ‌7‌ ‌người.‌ Là loại sân ‌người‌ ta ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌cỏ‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌ ‌được‌ ‌làm‌ ‌từ‌ ‌nhựa‌ ‌tổng‌ hợp‌ ‌thay‌ ‌vì‌ ‌cỏ‌ ‌tự‌ ‌nhiên,‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌tuân‌ ‌thủ‌ ‌theo‌ diện tích sân bóng 7 người

Sân‌ ‌này‌ ‌phục‌ ‌vụ‌ ‌2‌ ‌đội‌ ‌thi‌ ‌đấu,‌ ‌mỗi‌ ‌đội‌ ‌có‌ ‌tối‌ ‌đa‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌(đã‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌cả‌ ‌1‌ ‌thủ‌ ‌môn).‌ Sân‌ ‌bóng‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌đến‌ ‌nay‌ ‌được‌ ‌coi‌ ‌là‌ ‌loại‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌phổ‌ ‌biến‌ ‌trong‌ ‌các‌ ‌giải‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌nghiệp‌ ‌dư.‌

>> Tham khảo thêm: Kết cấu sân cỏ nhân tạo như thế nào?

Diện tích sân bóng 7 người

Diện tích sân bóng 7 người theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA‌

Theo‌ ‌luật‌ ‌bóng‌ ‌đá,‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA‌ ‌là‌ ‌sân‌ ‌đấu‌ ‌có‌ ‌hình‌ ‌chữ‌ ‌nhật‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌thông‌ ‌số‌ ‌dài‌ ‌rộng‌ ‌cụ‌ ‌thể‌ ‌như‌ ‌sau:‌

-‌ Chiều‌ dài‌ ‌sân‌ ‌dao‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌45m‌ ‌đến‌ ‌65m.‌ ‌Chiều‌ ‌rộng‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌dao‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌25m‌ đến‌ ‌45m. ‌Dựa‌ ‌vào‌ ‌hình‌ ‌thái‌ ‌khu‌ ‌đất‌ ‌muốn‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌mà‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌linh‌ ‌động‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌chiều‌ ‌dài/‌ ‌chiều‌ ‌rộng‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌

-‌ ‌Đường‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌nửa‌ ‌sân‌ ‌chạy‌ ‌theo‌ ‌suốt‌ ‌theo‌ ‌chiều‌ ‌ngang‌ ‌và‌ ‌chia‌ ‌sân‌ ‌thành‌ ‌2‌ ‌phần‌ ‌bằng‌ ‌nhau.‌

‌-‌ ‌Các‌ ‌đường‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌trong‌ ‌sân‌ ‌đều‌ ‌không‌ ‌quá‌ ‌rộng‌ ‌hơn‌ ‌12cm.‌

‌-‌ ‌Ở‌ ‌trung‌ ‌tâm‌ ‌đường‌ ‌nửa‌ ‌sân‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌điểm‌ ‌rõ‌ ‌ràng‌ ‌gọi‌ ‌là‌ ‌tâm‌ ‌của‌ ‌sân.‌ ‌Lấy‌ ‌điểm‌ ‌đó‌ ‌làm‌ ‌tâm‌ ‌để‌ ‌kẻ‌ ‌đường‌ ‌tròn‌ ‌bán‌ ‌kính‌ ‌6m,‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌đường‌ ‌trong‌ ‌giữa‌ ‌sân.‌

‌-‌ ‌Khu‌ cầu‌ ‌môn‌ ‌được‌ ‌tính‌ ‌từ‌ ‌điểm‌ ‌cách‌ ‌cột‌ ‌dọc‌ ‌5m‌ ‌trên‌ ‌đường‌ ‌biên‌ ‌ngang‌ ‌của‌ ‌mỗi‌ ‌phần‌ ‌sân. Sau‌ ‌đó‌ ‌kẻ‌ ‌vào‌ ‌phía‌ ‌trong‌ ‌2‌ ‌đoạn‌ ‌thẳng‌ ‌song‌ ‌song,‌ ‌vuông‌ ‌góc‌ ‌với‌ ‌biên‌ ‌ngang,‌ ‌mỗi‌ ‌đoạn‌ ‌có‌ ‌độ‌ ‌dài‌ ‌5m,‌ ‌kẻ‌ ‌đường‌ ‌nối‌ ‌liền‌ ‌hai‌ ‌đầu‌ ‌đoạn‌ ‌thẳng‌ ‌đó.‌ Phần‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌được‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌bởi‌ ‌những‌ ‌đoạn‌ ‌thẳng‌ ‌đó‌ ‌với‌ ‌đường‌ ‌biên‌ ‌ngang‌ ‌gọi‌ ‌là‌ ‌khu‌ ‌cầu‌ ‌môn.‌

‌-‌ ‌Khung‌ ‌thành‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌trong‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌nằm‌ ‌ở‌ ‌chính‌ ‌giữa‌ ‌mỗi‌ ‌đường‌ ‌biên‌ ‌ngang‌ ‌và‌ ‌được‌ ‌đặt‌ ‌một‌ ‌khung‌ ‌cầu‌ ‌môn.‌ ‌Cầu‌ ‌môn‌ ‌được‌ ‌tạo‌ ‌bởi‌ ‌2‌ ‌cột‌ ‌dọc‌ ‌vuông‌ ‌góc‌ ‌với‌ ‌biên‌ ‌ngang‌ ‌đồng‌ ‌thời‌ ‌cách‌ ‌đều‌ ‌2‌ ‌cột‌ ‌cờ‌ ‌góc,‌ ‌có‌ ‌khoảng‌ ‌cách‌ ‌6m‌ ‌(tính‌ ‌từ‌ ‌mép‌ ‌trong‌ ‌của‌ ‌cột).‌

Hai‌ ‌cột‌ ‌dọc‌ ‌được‌ ‌nối‌ ‌liền‌ ‌với‌ ‌nhau‌ ‌bằng‌ ‌một‌ ‌xà‌ ‌ngang‌ ‌song‌ ‌song‌ ‌và‌ ‌cách‌ ‌mặt‌ ‌sân‌ ‌2,10m‌ ‌(khoảng‌ ‌cách‌ ‌này‌ ‌tính‌ ‌từ‌ ‌mép‌ ‌dưới‌ ‌xà‌ ‌ngang).‌

Việc‌ ‌phân‌ ‌chia‌ ‌các‌ ‌đường‌ ‌giới‌ ‌hạn‌ ‌là‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌rất‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌trong‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌xây‌ dựng‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌.‌ ‌Bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌về‌ ‌quy‌ ‌trình‌ ‌này‌ ‌để‌ ‌thi‌ ‌công‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌nhất.‌ ‌Hiện‌ ‌nay,‌ ‌các‌ ‌sân‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌nghiệp‌ ‌dư‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌nhất‌ ‌thiết‌ ‌phải‌ ‌tuân‌ ‌theo‌ diện tích sân bóng 7 người theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA.‌ ‌Nhưng‌ ‌việc‌ ‌tuân‌ ‌thủ‌ ‌theo‌ ‌nguyên‌ ‌tắc‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌nổi‌ ‌bật.‌

Tại‌ ‌sao‌ ‌nên‌ ‌tuân‌ ‌thủ‌ ‌theo‌ diện tích sân bóng 7 người theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA?‌

 Tuân‌ ‌thủ‌ ‌theo diện tích sân bóng 7 người theo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌FIFA‌ ‌sẽ‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌lợi‌ ‌ích‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌như‌ ‌sau:‌

– Giúp‌ ‌các‌ ‌đội‌ ‌chơi‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌tập‌ ‌hợp‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌chơi‌ ‌bóng.‌ ‌

– Giúp‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌không‌ ‌tốn‌ ‌nhiều‌ ‌thời‌ ‌gian,‌ ‌công‌ ‌sức‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌di‌ ‌chuyển‌ ‌trên‌ ‌sân‌ ‌bóng.‌ ‌

– Giúp‌ ‌các‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌có‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌luyện‌ ‌tập‌ ‌trong‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌là‌ ‌tiền‌ ‌đề‌ ‌để‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌

Vì‌ ‌vậy,‌ ‌việc‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌một‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌ ‌7‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌kích‌ ‌thước‌ ‌chuẩn‌ ‌góp‌ phần‌ ‌rất‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌làm‌ ‌lên‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌của‌ ‌một‌ ‌cầu‌ ‌thủ.‌ ‌Vừa‌ ‌qua,‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌đã‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌với‌ ‌sân‌ ‌cỏ‌ ‌nhân‌ ‌tạo‌ ‌HÒA BÌNH‌ ‌và‌ ‌đặt‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌về‌ diện tích sân bóng 7 người.

Chúng‌ ‌tôi‌ ‌hy‌ ‌vọng‌ ‌rằng‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌mà‌ ‌mình‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌bạn‌ ‌trong‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌này,‌ bạn‌ ‌sẽ‌ ‌nắm được sân bóng nhân tạo bao nhiêu mét để có‌ ‌tiền‌ ‌đề‌ ‌để‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌một‌ ‌sân‌ ‌bóng‌ ‌đá‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn,‌ ‌chất‌ ‌lượng.‌

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết liên quan

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ SÂN CỎ NHÂN TẠO HÒA BÌNH

Hơn 2000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

SÂN CỎ NHÂN TẠO HÒA BÌNH – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ SÂN BÓNG

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Khu Liên Hợp Thể Thao Thành Đô, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Tel: 0937.30.5885   Email: info@acro.vn

VĂN PHÒNG HN 2

Tòa nhà 18T2, The Golden An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội

Tel: 0979.068.742   Email: info@acro.vn

Hotline: 0937.30.5885   –   Website: sanconhantao.vn

Liên hệ với chúng tôi

Copyright 2020 © San Co Nhan Tao Hoa Binh. All rights reserved

0937 30 5885