Bạn đang có ý định làm sân cỏ nhân tạo 5,7 người nhưng không biết kích thước của sân bóng theo tiêu chuẩn FIFA là bao nhiêu ? VEC Group sẽ giúp bạn nắm được kích thước của 1 sân bóng 5
Read More

Cỏ Nhân Tạo VFC 43 dòng cỏ độc quyền trên thị trường Việt Nam do VEC Group cung cấp.Là dòng cỏ tổng hợp tất cả các ưu điểm của những dòng cỏ khác mang lại từ chất lượng sợi cỏ,khoảng cách dòng
Read More