Bạn đang có ý định làm sân cỏ nhân tạo 5,7 người nhưng không biết kích thước của sân bóng theo tiêu chuẩn FIFA là bao nhiêu ? VEC Group sẽ giúp bạn nắm được kích thước của 1 sân bóng 5
Read More